Loading .....

Младежки център Враца

Основна цел

Подобряване на благосъстоянието на младежите в риск на територията на община Враца и въвеждане на услуги, които да отговарят на изисквания за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа.

Клубове по интереси

Екипът на младежкия център предоставя възможности и условия,за провеждане на клубове по интереси, ръководени както от младежките работници, така и от външни лица.

Нашата мисия

  • Осигуряване равен достъп до образование,обучение и труд.
  • Привличане на родителите в процеса на образователна,социална и трудова реализация на децата и учениците.
  • Интеграционни дейности за деца и младежи, чрез организиране на съвместни инициативи.
  • Промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност към младежите в риск.
  • Засилване на мотивацията за социално включване на деца и родители от уязвими общности.

Успехът на всяко едно начинание

е сбор от постиженията на

участниците!

Младежки център Враца е изграден за децата. Тук те могат да се изявяват и да проявят своите възможности, качества и умения, а онези, които имат проблеми – да получат помощ и подкрепа от нашият екип. Нашите специалисти са добре обучени, с подходяща квалификация и богат практически опит.

Екипът на Младежки център
Враца

Новини

Последни събития и публикации

Дейности

Настаняване

Сградата на Младежки център е превърната в привлекателно място за младежи, след ремонтните дейности, реконструиране и модернизация.

Младежки център разполага с:

  • 19 двойни стаи със собствен санитарен възел
  • 1 двойна стая за хора с физически увреждания със собствен санитарен възел
  • Библиотека/учебна зала
  • Зала за танци/учебна зала
  • Конферентна зала
  • Арт ателие
  • Столова
  • Малка и обособена кухня
  • Фитнес зала
  • Компютърна зала с 10 компютърни конфигурации
  • Две фоайета с възможност за провеждане на изложби и срещи

building
our building

Контакти

  гр. Враца, 3000 ул. "Иван Андрейчин" №2   youthcenter_vr@abv.bg   +359 876 964 442 Младежки център се намира в централната градска част на град Враца. Сградата е с напълно достъпна инфраструктура за хора с физически увреждания.